LOGAR AÇMA

LOGAR  AÇMA

logar-tikanikligi-acma
Logar açma, tıkanıklık açma işlemiyle beraber yapılarak pis su kanalının bağlandığı logar ve boru hattının robot makine ile açılması anlamına gelir. Bazı kesimlerde logar kelimesi rögar diye telaffuz edilmekle beraber her iki kelimenin farklı okunuşları pis suların toplanarak ana hatta gönderen pis su kuyusu anlamına gelir. Eski dönemlerde kullanılan ve halen günümüzde rastlanılabilen fosseptik çukurlarının diğer adıdır aslında eski fosseptik çukurlarında toplanan pis su ve atıklar daha sonra kuyuların ağzı açılarak başka yerlere taşınırdı. Teknoloji ilerledi ve fosseptik çukurlarındaki pis suyu taşımak için vidanjör diye tabir edilen çekme ve boşaltma sistemli araçlar geliştirildi. Ancak şehirler geliştikçe yetersiz kalındı ve hastalıklar yayılmaya başlandı ve şehirleşme projeleri üretilerek bu fosseptik çukurlarını bir birilerine bağlayarak daha uzak yerlere taşınmasına karar verildi. Bu fosseptik çukurlarının çoğu sadece toprak kazılarak yapıldığından toprağın içerden su almasıyla çökerek boru ağzını tıkadığından fosseptik çukurlarının içlerine duvarlar örüldü ve günümüzde hazır olarak üretilerek yerlerine konulmaktadır. Ve logar veya rögar diye tabir edilmektedirler. Ancak İstanbul gibi büyük ve zemin eğimlerinin bazen ters olan ve yağmur sularının sağanak şeklinde yağmasıyla beraber ana boru hatlarının taşıyamaması sebebiyle taşan şehirlerde boru içerisinde geri tepme sonucunda gelen katı ve büyük atıklar borunuzun içerisinde veya logar içerisinde tıkanmalara sebep olur. Bu gibi durumlarda logar kapağını açtığınızda rögar içerisinde su birikintisi var ise logar ana hattı tıkanmış demektir. Ancak logarda su yoksa ve binanızın veya dairenizin suyu gitmiyor ise bina ana hattında tıkanıklık meydana gelmiş demektir. İski bina ana hatlarındaki borulara zarar vermemek için tıkanıklığa müdahale etmediğinden dairenizin içerisinden boru hattına robot makine ile müdahale edilerek açılması sağlanmaktadır. Bu gibi sorunlarınız için firmamızın iletişim bölümündeki telefonlardan herhangi bir numarayı 7/24 çevirerek gece ve Pazar günleri dahil arayabilir hizmetlerimizden kısa bir sürede faydalanabilirsiniz.